Ściśle mówiąc, granit jest skałą iglastą o zawartości kwarcu od 20% do 60% objętości i co najmniej 35% skalenia alkalicznego, chociaż powszechnie stosuje się termin „granit” w odniesieniu do szerszego zakresu gruboziarnistych skał iglastych zawierających kwarc i skaleń. Termin „granitowy” oznacza granitopodobny i jest stosowany do granitu i grupy uciążliwych skał iglastych o podobnej fakturze i niewielkich różnicach w składzie i pochodzeniu.

Parapety a mikroskopijny obraz granitu

Skały te składają się głównie ze skalenia, kwarcu, miki, miki i minerałów amfibułowych, które tworzą przeplatającą się, nieco równikową macierz skalenia i kwarcu z rozproszoną ciemniejszą mika biotytu i amfibuł (często rogatka), nadając jaśniejszy kolor minerałom. Czasami niektóre pojedyncze kryształy (fenokrysty) są większe od masy gruntowej, w którym to przypadku tekstura jest znana jako porfirytowa.

Więcej informacji o naszej działalności znajdziesz na stronie zakładu https://kamieniarzlublin.pl

Granitowa skała o strukturze porfiru znana jest jako porfir granitowy. Granitoid jest ogólnym, opisowym terminem terenowym dla jaśniejszych, gruboziarnistych skał iglastych. Badanie petrograficzne jest niezbędne do identyfikacji określonych typów granitoidów. Ekstruzyjnym igielnym odpowiednikiem granitu jest rylolit.

Parapety Lublin

Granit jest prawie zawsze masywny (bez wewnętrznych struktur), twardy i twardy, dlatego też zyskał szerokie zastosowanie w historii ludzkości jako kamień budowlany.

 • Średnia gęstość granitu wynosi od 2,65 do 2,75 g/cm3 (165 i 172 lb/cu ft), jego wytrzymałość na ściskanie wynosi zwykle powyżej 200 MPa, a lepkość w pobliżu STP wynosi 3-6-1019 Pa-s.
 • Temperatura topnienia suchego granitu pod ciśnieniem otoczenia wynosi 1215-1260 °C (2219-2300 °F);jest silnie obniżona w obecności wody, do 650 °C przy ciśnieniu kilku kBar.
 • Granit ma słabą ogólną przepuszczalność pierwotną, ale silną przepuszczalność wtórną poprzez pęknięcia i pęknięcia, jeśli występują.

Poznaj naszą ofertę parapetów na stronie https://kamieniarzlublin.pl/kamieniarstwo/parapety/

Parapety – garść ważnych faktów

Granit jest klasyfikowany zgodnie ze schematem QAPF dla gruboziarnistych skał plutonowych i jest nazywany według zawartości procentowej skalenia kwarcowego, skalenia alkalicznego (ortoklaza, sanidyna lub mikroklina) oraz skalenia plagioklazowego na połowie wykresu A-Q-P. Prawdziwy granit (zgodnie z nowoczesną konwencją petrologiczną) zawiera zarówno skalenie plagioklazowe jak i alkaliczne. Gdy granitoid jest pozbawiony lub prawie pozbawiony plagioklazy, skała jest określana jako granit skaleniowy alkaliczny.
Gdy granitoid zawiera mniej niż 10% ortoklazy, nazywany jest tonalitem; piroksen i amfibol są powszechne w tonalicie. Granit zawierający zarówno mikrobit muskowitowy, jak i biotytowy nazywany jest granitem dwu- lub dwu miki. Granity miki dwuskładnikowej mają wysoką zawartość potasu i niską plagioklazę, są to granity typu S lub granity typu A.Światowa średnia składu chemicznego granitu, wyrażona procentowo w masie, na podstawie 2485 analiz:

 •  SiO2 72,04% (krzemionka)
 •  Al2O3 14,42% (tlenek glinu)
 •  K2O 4,12%.
 •  Na2O 3,69% Na2O
 •  CaO 1,82%.
 •  FeO 1,68%
 •  Fe2O3 1,22%
 •  MgO 0,71%.
 •  TiO2 0,30% 0,30%
 •  P2O5 0,12% 0,12
 •  MnO 0,05% .